Tượng thiềm thừ ( cóc )

Cóc mẫu tử gỗ hương

Mã SP: TT050101
Đã bán
Cóc mẫu từ gỗ hương Chất liệu : gỗ hương tây nguyên kích thước : cao 22cm x ngang 58cm x sâu 33cm Tình...
Xem nhanh

Cóc Chấn Bình Gỗ Nu Nghiến

Mã SP: BC181203
Đã bán
Cóc Chấn Bình Chất liệu : gỗ nu nghiến kích thước : cao 27cm x ngang 32cm x sâu 31cm Tình trạng :...
Xem nhanh

Bình cóc bát vàng gỗ nu nghiến

Mã SP: BC181202
Đã bán
Bình Cóc Bát Vàng Chất liệu : gỗ nu nghiến kích thước : cao 27cm x ngang 46cm x sâu 30cm Tình trạng...
Xem nhanh

Cóc chấn bình gỗ nu nghiến

Mã SP: BC181201
Đã bán
Bình Cóc Chất liệu : gỗ nu nghiến kích thước : cao 26cm x ngang 40cm x sâu 40cm Tình trạng : chất...
Xem nhanh

Bình cóc gỗ nu nghiến

Mã SP: CN120701
Đã bán
Bình Cóc Gỗ Nu Nghiến Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 27 cm x ngang 60 cm x sâu...
Xem nhanh

Cóc Đôi Chầu Bình Gỗ Nu Nghiến

Mã SP: CN120702
Đã bán
Cóc Đôi Chầu Bình Gỗ Nu Nghiến Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 18 cm x ngang 60 cm...
Xem nhanh

Cóc bình tài lộc gỗ nu nghiến

Mã SP: CN260601
Đã bán
Bình Cóc Gỗ Nu Nghiến Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 20 cm x ngang 50cm x sâu...
Xem nhanh

Cóc gỗ xá xị

Mã SP: CX290301
Đã bán
Chất liệu : gỗ Xá xị Kích thước : cao 33 cm x ngang 36 cm x sâu 39 cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh

Cóc Bình Tài Lộc

Mã SP: CN080601
Đã bán
Chất liệu : gỗ nu kháo Kích thước : cao 36 cm x rộng 70 cm x sâu 60 cm Tình trạng : chất gỗ đặc...
Xem nhanh

Cóc gỗ nu nghiến

Mã SP: CN100502
Đã bán
Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 28 cm x ngang 47 cm x sâu 30 cm Tình trạng : chất gỗ...
Xem nhanh

Cóc đôi nu nghiến

Mã SP: CN100501
Đã bán
Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 29 cm x ngang 40 cm x sâu 38 cm Tình trạng : chất gỗ...
Xem nhanh

Cóc chầu bình gỗ nu nghiến

Mã SP: CN0704001
Đã bán
Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 20 cm x ngang 46 cm x sâu 46 cm Tình trạng : chất gỗ...
Xem nhanh