Tượng thiềm thừ ( cóc )

Cóc chầu bình gỗ nu nghiến

Xem nhanh

Cóc chầu bình gỗ nu nghiến

Mã SP: CN0704001
2.450.000₫
Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 20 cm x ngang 46 cm x sâu 46 cm Tình trạng : chất gỗ...
Xem nhanh

Cóc gỗ nu nghến

Mã SP: CN070402
Đã bán
Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 15 cm x ngang 26 cm x sâu 29 cm Tình trạng : chất gỗ...
Xem nhanh

Cóc bao tiền gỗ nghiến

Mã SP: CN070403
Đã bán
Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 19 cm x ngang 31 cm x sâu 36 cm Tình trạng : chất gỗ...
Xem nhanh
Cóc bao tiền gỗ nu nghến

Xem nhanh

Cóc bao tiền gỗ nu nghến

Mã SP: CN070404
2.100.000₫
Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 17 cm x ngang 47 cm x sâu 38 Tình trạng : chất gỗ đẹp sáng...
Xem nhanh
Cóc gỗ nu nghến

Xem nhanh

Cóc gỗ nu nghến

Mã SP: CN070405
2.350.000₫
Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 17 cm x ngang 41 cm x sâu 39 cm Tình trạng : chất gỗ...
Xem nhanh

Cóc gỗ nu nghiến

Mã SP: CN070406
Đã bán
Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 23 cm x ngang 40 cm x sâu 50 cm Tình trạng : chất gỗ...
Xem nhanh
Cóc gỗ xá xị

Xem nhanh

Cóc gỗ xá xị

Mã SP: CX290301
2.900.000₫
Chất liệu : gỗ Xá xị Kích thước : cao 33 cm x ngang 36 cm x sâu 39 cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh

Cóc chầu bình gỗ hương

Mã SP: CH290301
Đã bán
Chất liệu : gỗ hương tây nguyên Kích thước : cao 25 cm x ngang 60 cm x sâu 33 cm Tình trạng : chất...
Xem nhanh

Cóc chầu bình gỗ hương

Mã SP: CH150301
Đã bán
Chất liệu : gỗ hương tây nguyên Kích thước : cao 23 cm x ngang 48 cm x sâu 51 cm Tình trạng : chất...
Xem nhanh

Cóc bao tiền gỗ nu nghiến

Mã SP: CN130703
Đã bán
Chế tác từ loại gỗ nu nghiến Kích thước : cao 15cm x 40cm x 21cm
Xem nhanh

Cóc gỗ nu nghiến

Mã SP: CN131101
Đã bán
Chất liệu : gỗ nu nghiến tây bắc Kích thước : cao 21cm x ngang 47cm x sâu 46cm Tình trạng : hàng đã hoàn thiện...
Xem nhanh

Cóc gỗ nu nghiến

Mã SP: CN081001
Đã bán
Cóc gỗ nu nghiến hay còn goi là thiềm thừ được chế tác từ gỗ nu nghiến độc đáo nhiều nu tự nhiên . Kích thước : cao...
Xem nhanh