Tượng thiềm thừ ( cóc )

Bình cóc gỗ nu nghiến

Xem nhanh

Bình cóc gỗ nu nghiến

Mã SP: CN120701
4.500.000₫
Bình Cóc Gỗ Nu Nghiến Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 27 cm x ngang 60 cm x sâu...
Xem nhanh

Cóc Đôi Chầu Bình Gỗ Nu Nghiến

Mã SP: CN120702
Đã bán
Cóc Đôi Chầu Bình Gỗ Nu Nghiến Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 18 cm x ngang 60 cm...
Xem nhanh

Cóc bình tài lộc gỗ nu nghiến

Mã SP: CN260601
Đã bán
Bình Cóc Gỗ Nu Nghiến Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 20 cm x ngang 50cm x sâu...
Xem nhanh

Cóc gỗ xá xị

Mã SP: CX290301
Đã bán
Chất liệu : gỗ Xá xị Kích thước : cao 33 cm x ngang 36 cm x sâu 39 cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh

Cóc Bình Tài Lộc

Mã SP: CN080601
Đã bán
Chất liệu : gỗ nu kháo Kích thước : cao 36 cm x rộng 70 cm x sâu 60 cm Tình trạng : chất gỗ đặc...
Xem nhanh

Cóc gỗ nu nghiến

Mã SP: CN100502
Đã bán
Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 28 cm x ngang 47 cm x sâu 30 cm Tình trạng : chất gỗ...
Xem nhanh

Cóc đôi nu nghiến

Mã SP: CN100501
Đã bán
Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 29 cm x ngang 40 cm x sâu 38 cm Tình trạng : chất gỗ...
Xem nhanh

Cóc chầu bình gỗ nu nghiến

Mã SP: CN0704001
Đã bán
Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 20 cm x ngang 46 cm x sâu 46 cm Tình trạng : chất gỗ...
Xem nhanh

Cóc gỗ nu nghến

Mã SP: CN070402
Đã bán
Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 15 cm x ngang 26 cm x sâu 29 cm Tình trạng : chất gỗ...
Xem nhanh

Cóc bao tiền gỗ nghiến

Mã SP: CN070403
Đã bán
Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 19 cm x ngang 31 cm x sâu 36 cm Tình trạng : chất gỗ...
Xem nhanh

Cóc bao tiền gỗ nu nghến

Mã SP: CN070404
Đã bán
Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 17 cm x ngang 47 cm x sâu 38 Tình trạng : chất gỗ đẹp sáng...
Xem nhanh

Cóc gỗ nu nghiến

Mã SP: CN280401
Đã bán
Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 28 cm x ngang 45 cm x sâu 40 cm Tình trạng : chất gỗ...
Xem nhanh