Tượng Phật

Diện Phật Gỗ Nu Kháo

Xem nhanh

Diện Phật Gỗ Nu Kháo

Mã SP: DP260601
6.500.000₫
Diện Phật Gỗ Nu Kháo Chất liệu : gỗ nu kháo đá Kích thước : cao 69 cm x ngang 53 cm...
Xem nhanh
Tượng Tam Thánh Gỗ Hương

Xem nhanh

Tượng Tam Thánh Gỗ Hương

Mã SP: TP120701
3.700.000₫
Tượng Tam Thánh Gỗ Hương Chất liệu : gỗ hương đá nam phi Kích thước : cao 40 cm x ngang 11 cm...
Xem nhanh
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Gỗ Hương

Xem nhanh

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Gỗ Hương

Mã SP: TP120702
1.500.000₫
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Gỗ Hương Chất liệu : gỗ hương đá nam phi Kích thước : cao 30 cm x...
Xem nhanh
Diện phật gỗ bách xanh

Xem nhanh

Diện phật gỗ bách xanh

Mã SP: DP010501
380.000₫
Chất liệu : gỗ bách xanh mộc châu Kích thước : cao 15cm x 9cm x 9cm Tình trạng : chất gỗ già đen có...
Xem nhanh
Tượng phật quan âm gỗ bách xanh

Xem nhanh

Tượng phật quan âm gỗ bách xanh

Mã SP: QA010501
500.000₫
Chất liệu : gỗ bách xanh mộc châu Kích thước : cao 15cm x 9,cm x 9,5cm Tình trạng : chất gỗ già đen có...
Xem nhanh
Bộ tam thánh

Xem nhanh

Bộ tam thánh

Mã SP: TP150301
4.600.000₫
Chất liệu : gỗ hương đá nam phi Kích thước : cao 30cm x 15cm Tình trạng : chất gỗ đẹp màu gỗ sáng , vân...
Xem nhanh
Tượng phật quan âm

Xem nhanh

Tượng phật quan âm

Mã SP: TP150301
3.300.000₫
Chất liệu : gỗ hương đá nam phi Kích thước : cao 50cm x 23cm Tình trạng : chất gỗ đẹp màu gỗ sáng , vân...
Xem nhanh
Tượng phật gỗ bách xanh

Xem nhanh

Tượng phật gỗ bách xanh

Mã SP: TP281201
500.000₫
Xem nhanh
Tượng phật quan âm gỗ bách xanh

Xem nhanh

Tượng phật quan âm gỗ bách xanh

Mã SP: QA250801
500.000₫
Xem nhanh
Tượng phật quan âm

Xem nhanh

Tượng phật quan âm

Mã SP: QA080301
1.500.000₫
Xem nhanh

Tượng phật quan âm

Mã SP: QA011101
Đã bán
Xem nhanh