Tượng Phật

Diện phật gỗ bách xanh

Xem nhanh

Diện phật gỗ bách xanh

Mã SP: DP010501
380.000₫
Chất liệu : gỗ bách xanh mộc châu Kích thước : cao 15cm x 9cm x 9cm Tình trạng : chất gỗ già đen có...
Xem nhanh
Tượng phật quan âm gỗ bách xanh

Xem nhanh

Tượng phật quan âm gỗ bách xanh

Mã SP: QA010501
500.000₫
Chất liệu : gỗ bách xanh mộc châu Kích thước : cao 15cm x 9,cm x 9,5cm Tình trạng : chất gỗ già đen có...
Xem nhanh
Bộ tam thánh

Xem nhanh

Bộ tam thánh

Mã SP: TP150301
4.600.000₫
Chất liệu : gỗ hương đá nam phi Kích thước : cao 30cm x 15cm Tình trạng : chất gỗ đẹp màu gỗ sáng , vân...
Xem nhanh
Tượng phật quan âm

Xem nhanh

Tượng phật quan âm

Mã SP: TP150301
3.300.000₫
Chất liệu : gỗ hương đá nam phi Kích thước : cao 50cm x 23cm Tình trạng : chất gỗ đẹp màu gỗ sáng , vân...
Xem nhanh
Tượng phật gỗ bách xanh

Xem nhanh

Tượng phật gỗ bách xanh

Mã SP: TP281201
500.000₫
Xem nhanh
Tượng phật quan âm gỗ bách xanh

Xem nhanh

Tượng phật quan âm gỗ bách xanh

Mã SP: QA250801
500.000₫
Xem nhanh
Tượng phật quan âm

Xem nhanh

Tượng phật quan âm

Mã SP: QA080301
1.500.000₫
Xem nhanh

Tượng phật quan âm

Mã SP: QA011101
Đã bán
Xem nhanh