Tượng Linh Vật

Nhất Long Gỗ Hương

Xem nhanh

Nhất Long Gỗ Hương

Mã SP: NL110601
5.000.000₫
Nhất Long Gỗ Hương được làm từ gốc cây gỗ hương Tây Nguyên với dáng vẻ tự nhiên được hình thành hàng trăm năm qua đôi bàn tay khéo...
Xem nhanh
Báo gỗ cẩm

Xem nhanh

Báo gỗ cẩm

Mã SP: BC110601
2.450.000₫
Báo gỗ cẩm Được làm từ gỗ cẩm có xuất xứ từ Tây Nguyên chất gỗ có giá trị cao và vân thớ đẹp , qua chọn...
Xem nhanh
Báo Gỗ Cẩm

Xem nhanh

Báo Gỗ Cẩm

Mã SP: BC110602
2.450.000₫
Báo gỗ cẩm Được làm từ gỗ cẩm có xuất xứ từ Tây Nguyên chất gỗ có giá trị cao và vân thớ đẹp , qua chọn...
Xem nhanh
Gà Trống Gốc Tre

Xem nhanh

Gà Trống Gốc Tre

Mã SP: GT140502
1.450.000₫
Tượng cúc kê được chế tác tù loại gỗ hương tây nguyên chất gỗ đẹp nhiều vân thớ được chọn lựa kĩ để chế tác ra tác phẩm ''Gà...
Xem nhanh
Cúc Kê Gỗ Hương

Xem nhanh

Cúc Kê Gỗ Hương

Mã SP: GT140501
1.550.000₫
Tượng cúc kê được chế tác tù loại gỗ hương tây nguyên chất gỗ đẹp nhiều vân thớ được chọn lựa kĩ để chế tác ra tác phẩm ''Cúc...
Xem nhanh
Tam Dương Khai Thái

Xem nhanh

Tam Dương Khai Thái

Mã SP: TD020401
4.500.000₫
Tam Dương Khai Thái Tam dương khai thái được làm từ loại gỗ hương Tây Nguyên loại gỗ tốt già đanh được lựa chọn...
Xem nhanh
Chuột Vác Bao Tiền

Xem nhanh

Chuột Vác Bao Tiền

Mã SP: CB290301
800.000₫
Tượng con chuột vác bao tiền được chế tac từ loại gỗ hương tây nguyên qua nhiều công đoạn đã tạo nên hình tượng con chuột trọng...
Xem nhanh

Tượng Hổ Gỗ Hương

Mã SP: TH180501
Đã bán
Tượng Hổ Gỗ Hương Được chế tác trên thân cây Gỗ Hương có xuất xứ từ vùng rùng núi Tấy Nguyên , Qua...
Xem nhanh
Tượng Chuột Đứng Trên Bát Vàng

Xem nhanh

Tượng Chuột Đứng Trên Bát Vàng

Mã SP: CB020401
700.000₫
Tượng Chuột Đứng Trên Bát Vàng Tượng chuột vác đứng trên bát vàng được chế tac từ loại gỗ hương tây nguyên...
Xem nhanh
Chuột Vác Bao Tiền

Xem nhanh

Chuột Vác Bao Tiền

Mã SP: CB290302
700.000₫
Tượng con chuột vác bao tiền được chế tac từ loại gỗ hương tây nguyên qua nhiều công đoạn đã tạo nên hình tượng con chuột trọng...
Xem nhanh

Cá Chép Chấn Hũ Vàng Gỗ Hương

Mã SP: CC070501
Đã bán
Cá Chép Chấn Hũ Vàng Được làm từ loại Gỗ hương Tây Nguyên , Qua nhiều công đoạn chọn lọc những gốc gỗ đẹp và đặc...
Xem nhanh

Cá Kim Long Gỗ Hương

Mã SP: KL070501
Đã bán
Cá Kim Long Gỗ hương Cá kim long được làm từ gốc gỗ hương Tây Nguyên , chất gỗ đẹp...
Xem nhanh