Tượng Linh Vật

Hổ Gỗ Hương

Xem nhanh

Hổ Gỗ Hương

Mã SP: TH240601
2.900.000₫
Chất liệu : Gỗ hương tây nguyên Kích thước : cao 37cm x 79cm x 23cm Tình Trạng : Chất gỗ đặc đẹp sáng mầu,...
Xem nhanh
Thìềm Thừ Gỗ Trắc

Xem nhanh

Thìềm Thừ Gỗ Trắc

Mã SP: TT190601
950.000₫
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 11cm x ngang 26cm x sâu 17cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh

Chim Trĩ Gỗ Trắc

Mã SP: CT190601
Đã bán
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 60cm x ngang 45cm x sâu 16cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh
ổ gà gỗ hương

Xem nhanh

ổ gà gỗ hương

Mã SP: OG160502
3.090.000₫
Chất liệu : Gỗ hương tây nguyên Kích thước : cao 57cm x 40cm x 27cm Tình Trạng : Chất gỗ đẹp sáng mầu, dáng...
Xem nhanh
Gia đình gà gỗ hương

Xem nhanh

Gia đình gà gỗ hương

Mã SP: OG160501
3.290.000₫
Chất liệu : Gỗ hương tây nguyên Kích thước : cao 55cm x 45cm x 32cm Tình Trạng : Chất gỗ đẹp sáng mầu, dáng...
Xem nhanh

Ấm Trà Nho Sóc

Mã SP: GT050504
Đã bán
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 25cm x ngang 33cm x sâu 30cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh

Cây Trúc Chim Sẻ

Mã SP: GT050503
Đã bán
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 45cm x ngang 33cm x sâu 22cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh

Chim Trĩ Gỗ Trắc

Mã SP: GT050502
Đã bán
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 31cm x ngang 45cm x sâu 12cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh

Chim Trĩ Gỗ Trắc

Mã SP: GT060501
Đã bán
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 40cm x ngang 39cm x sâu 15cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh

Long Đao

Mã SP: LD220402
Đã bán
Chất liệu : gỗ hương tây nguyên kích thước : dài 90cm x cao 35m x sâu 12cm ( không tính kỉ ) Tình trạng...
Xem nhanh

Long Đao Gỗ Hương

Mã SP: LD220401
Đã bán
Chất liệu : gỗ hương tây nguyên kích thước : dài 96cm x cao 44m x sâu 22cm ( không tính kỉ ) Tình trạng...
Xem nhanh

Chim Trĩ Gỗ Trắc

Mã SP: CT220401
Đã bán
Xem nhanh