Tượng Linh Vật

Ấm Trà Nho Sóc

Xem nhanh

Ấm Trà Nho Sóc

Mã SP: GT050504
2.500.000₫
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 25cm x ngang 33cm x sâu 30cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh
Cây Trúc Chim Sẻ

Xem nhanh

Cây Trúc Chim Sẻ

Mã SP: GT050503
1.200.000₫
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 45cm x ngang 33cm x sâu 22cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh
Chim Trĩ Gỗ Trắc

Xem nhanh

Chim Trĩ Gỗ Trắc

Mã SP: GT050502
800.000₫
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 31cm x ngang 45cm x sâu 12cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh
Chim Trĩ Gỗ Trắc

Xem nhanh

Chim Trĩ Gỗ Trắc

Mã SP: GT060501
950.000₫
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 40cm x ngang 39cm x sâu 15cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh
Long Đao

Xem nhanh

Long Đao

Mã SP: LD220402
3.260.000₫
Chất liệu : gỗ hương tây nguyên kích thước : dài 90cm x cao 35m x sâu 12cm ( không tính kỉ ) Tình trạng...
Xem nhanh
Long Đao Gỗ Hương

Xem nhanh

Long Đao Gỗ Hương

Mã SP: LD220401
4.000.000₫
Chất liệu : gỗ hương tây nguyên kích thước : dài 96cm x cao 44m x sâu 22cm ( không tính kỉ ) Tình trạng...
Xem nhanh

Chim Trĩ Gỗ Trắc

Mã SP: CT220401
Đã bán
Xem nhanh
Cá Chép Hoa Sen

Xem nhanh

Cá Chép Hoa Sen

Mã SP: CC160302
2.560.000₫
Chất liệu : gỗ hương tây nguyên kích thước : cao 66cm x ngang 52cm x sâu 28cm Tình trạng : chất gỗ đặc đẹp...
Xem nhanh
Cá Chép Vờn Ngọc

Xem nhanh

Cá Chép Vờn Ngọc

Mã SP: CC160301
2.560.000₫
Chất liệu : gỗ hương tây nguyên kích thước : cao 63cm x ngang 50cm x sâu 20cm Tình trạng : chất gỗ đẹp có...
Xem nhanh

Tam Dương Khai Thái

Mã SP: TD250201
Đã bán
Chất liệu : gỗ hương tây nguyên kích thước : cao 58cm x ngang 45cm x sâu 35cm Tình trạng : chất gỗ đẹp sáng...
Xem nhanh
Tiểu Đồng Chăn Trâu

Xem nhanh

Tiểu Đồng Chăn Trâu

Mã SP: TH250202
2.400.000₫
Chất liệu : gỗ hương tây nguyên kích thước : cao 26cm x ngang 50cm x sâu 24cm Tình trạng : chất gỗ đặc đẹp...
Xem nhanh

Tượng Trâu Mẫu Tử Gỗ Hương

Mã SP: TH250201
Đã bán
Chất liệu : gỗ hương tây nguyên kích thước : cao 42cm x ngang 85cm x sâu 30cm Tình trạng : chất gỗ đẹp sáng...
Xem nhanh