Tượng Đạt Ma

Tượng Đạt Ma Đứng Đá

Mã SP: DM110602
Đã bán
Tượng Đạt Ma Qúa Hải Gỗ Hương Tượng đạt ma được người thợ điêu khắc chế tác từ loại gỗ...
Xem nhanh

Tượng Đạt Ma Lũa Hương

Mã SP: DM110601
Đã bán
Tượng Đạt Ma Lũa Hương Được chế tác từ cây gỗ hương có dáng thế lũa nhiều và bị thủng tâm nhưng qua đôi bàn tay tài...
Xem nhanh

Tượng đạt ma bay

Mã SP: DM140501
Đã bán
Tượng Đạt Ma Bay Gỗ Hương Tượng đạt ma được người thợ điêu khắc chế tác từ loại gỗ hương từ...
Xem nhanh
Tượng Đạt Ma Bay

Xem nhanh

Tượng Đạt Ma Bay

Mã SP: DM140502
3.500.000₫
Tượng Đạt Ma Bay Gỗ Hương Tượng đạt ma được người thợ điêu khắc chế tác từ loại gỗ hương từ...
Xem nhanh

Tượng Đạt Ma Đứng Dưới Mái Chùa Gỗ Hương

Mã SP: DM070501
Đã bán
Tượng Đạt Ma Đứng Dưới Mái Chùa Tượng đạt ma được người thợ điêu khắc chế tác từ loại gỗ hương từ vùng rừng núi tây...
Xem nhanh

Tế Công Bay

Mã SP: TC140401
Đã bán
Tượng Tế Công Bay Tượng tế công được chế tác từ gỗ hương tây nguyên qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ Điêu khắc đã...
Xem nhanh

Tượng Đạt Ma Qúa Hải

Mã SP: DM290301
Đã bán
Tượng Đạt Ma Qúa Hải Gỗ Hương Tượng đạt ma được người thợ điêu khắc chế tác từ loại gỗ hương...
Xem nhanh

Tượng Đạt Ma Qúa Hải

Mã SP: DM08030120
Đã bán
Tượng Đạt Ma Qúa Hải Gỗ Hương Tượng đạt ma được người thợ điêu khắc chế tác từ loại gỗ hương...
Xem nhanh

Tượng Tế Say

Mã SP: TC010301
Đã bán
Tượng Tế Say Được chế tác từ loại gỗ hương đỏ Tây Nguyên chất Gỗ giad đanh nhiều vân thớ , được người thợ Làng nghề Điêu...
Xem nhanh

Tượng tế Công vác gậy hồ lô

Mã SP: TC170201
Đã bán
Tượng tế công được chế tác từ gỗ hương tây nguyên qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ Điêu khắc đã tạo lên tác phẩm độc đáo...
Xem nhanh
Tượng đạt ma đứng dưới tán tùng

Xem nhanh

Tượng đạt ma đứng dưới tán tùng

Mã SP: DM250101
4.950.000₫
Tượng đạt ma được người thợ điêu khắc chế tác từ loại gỗ hương từ vùng rừng núi tây nguyên được chọn lựa kĩ càng về chất...
Xem nhanh