Tượng Đạt Ma

Đạt Ma Cầm Gậy Rồng

Mã SP: DL10012103
Đã bán
Tượng Đạt Ma Gỗ Hương Tượng đạt ma được người thợ điêu khắc chế tác từ loại gỗ hương từ...
Xem nhanh

Tượng đạt ma bay gỗ hương

Mã SP: DM100102
Đã bán
Tượng Đạt Ma Bay Gỗ Hương Tượng đạt ma được người thợ điêu khắc chế tác từ loại gỗ hương từ...
Xem nhanh

Tượng Đạt Ma Bay

Mã SP: DM100101
Đã bán
Tượng Đạt Ma Bay Gỗ Hương Tượng đạt ma được người thợ điêu khắc chế tác từ loại gỗ hương từ...
Xem nhanh

Tượng Tế Say

Mã SP: TC110801
Đã bán
Tượng tế công được chế tác từ gỗ hương tây nguyên qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ Điêu khắc đã tạo lên tác phẩm độc đáo...
Xem nhanh

Tượng tế công gỗ hương

Mã SP: TC200601
Đã bán
Tượng tế công được chế tác từ gỗ hương tây nguyên qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ Điêu khắc đã tạo lên tác phẩm độc đáo...
Xem nhanh

Tượng Đạt Ma Đứng Đá

Mã SP: DM110602
Đã bán
Tượng Đạt Ma Qúa Hải Gỗ Hương Tượng đạt ma được người thợ điêu khắc chế tác từ loại gỗ...
Xem nhanh

Tượng Đạt Ma Lũa Hương

Mã SP: DM110601
Đã bán
Tượng Đạt Ma Lũa Hương Được chế tác từ cây gỗ hương có dáng thế lũa nhiều và bị thủng tâm nhưng qua đôi bàn tay tài...
Xem nhanh
Tượng Đạt Ma Bay

Xem nhanh

Tượng Đạt Ma Bay

Mã SP: DM140502
3.500.000₫
Tượng Đạt Ma Bay Gỗ Hương Tượng đạt ma được người thợ điêu khắc chế tác từ loại gỗ hương từ...
Xem nhanh

Tượng đạt ma bay

Mã SP: DM140501
Đã bán
Tượng Đạt Ma Bay Gỗ Hương Tượng đạt ma được người thợ điêu khắc chế tác từ loại gỗ hương từ...
Xem nhanh