Tượng Đạt Ma

Tượng Đạt Ma Bay Gỗ Hương

Mã SP: DM210701
Đã bán
Tượng Đạt Ma Bay Gỗ Hương Chất liệu : gỗ hương tây nguyên Kích thước : cao 72cm x ngang 38...
Xem nhanh

Tượng đạt ma bay gỗ hương

Mã SP: DM120701
Đã bán
Tượng Đạt Ma Bay Gỗ Hương Chất liệu : gỗ hương tây nguyên Kích thước : cao 86cm x ngang 40...
Xem nhanh
Tượng đạt ma bay gỗ xá xị

Xem nhanh

Tượng đạt ma bay gỗ xá xị

Mã SP: DM190402
6.200.000₫
Chất liệu : gỗ xá xị Kích thước : cao 105 cm x ngang 72 cm x sâu 30 cm Tình trạng : chất gỗ...
Xem nhanh
Tượng đạt ma bay gỗ hương

Xem nhanh

Tượng đạt ma bay gỗ hương

Mã SP: DM190404
4.000.000₫
Chất liệu : gỗ hương tây nguyên Kích thước : cao 64cm x ngang 57cm x sâu 42cm Tình trạng : chất gỗ đẹp sáng...
Xem nhanh
Tượng đạt ma hàng long

Xem nhanh

Tượng đạt ma hàng long

Mã SP: DM050501
1.950.000₫
Chất liệu : gỗ hương đá nam phi KÍch thước : cao 50cm x ngang 21cm x sâu 11cm Tình trạng : hàng đục máy...
Xem nhanh
Tượng đạt ma ngồi thiền gỗ bách xanh

Xem nhanh

Tượng đạt ma ngồi thiền gỗ bách xanh

Mã SP: DM050502
500.000₫
Chất liệu : gỗ bách xanh mộc châu KÍch thước : cao 15cm x ngang 15cm x sâu 8cm Tình trạng : hàng đục máy...
Xem nhanh
Tượng đạt ma ngồi thiền gỗ bách xanh

Xem nhanh

Tượng đạt ma ngồi thiền gỗ bách xanh

Mã SP: DM050503
500.000₫
Chất liệu : gỗ bách xanh mộc châu KÍch thước : cao 15cm x ngang 15cm x sâu 8cm Tình trạng : hàng đục máy...
Xem nhanh
Đạt ma ngồi thiền gỗ hương

Xem nhanh

Đạt ma ngồi thiền gỗ hương

Mã SP: DMT050504
480.000₫
Chất liệu : gỗ hương đá nam phi KÍch thước : cao 15cm x ngang 15cm x sâu 8cm Tình trạng : hàng đục máy...
Xem nhanh
Đạt ma ngồi thiền gỗ hương

Xem nhanh

Đạt ma ngồi thiền gỗ hương

Mã SP: DMT050501
650.000₫
Chất liệu : gỗ hương đá nam phi KÍch thước : cao 20cm x ngang 20cm x sâu10cm Tình trạng : hàng đục máy nguyên...
Xem nhanh
Tượng đạt ma đứng gỗ hương

Xem nhanh

Tượng đạt ma đứng gỗ hương

Mã SP: DM050506
1.050.000₫
Chất liệu : gỗ hương đá nam phi KÍch thước : cao 40cm x ngang12cm x sâu 12cm Tình trạng : hàng đục máy nguyên...
Xem nhanh
Tượng đạt ma ngồi thiền

Xem nhanh

Tượng đạt ma ngồi thiền

Mã SP: DM150301
2.050.000₫
Xem nhanh

Tượng đạt ma bay gỗ hương

Mã SP: DM190403
Đã bán
Chất liệu : gỗ hương tây nguyên Kích thước : cao 74cm x ngang 56cm x sâu 43cm Tình trạng : chất gỗ đẹp sáng...
Xem nhanh