Tượng gỗ mỹ nghệ cao cấp

Tam Cóc Chấn Bình Gỗ Hương

Xem nhanh

Tam Cóc Chấn Bình Gỗ Hương

Mã SP: TC040702
4.850.000₫
Tam Cóc Chấn Bình Gỗ Hương Tượng Cóc Chấn Bình biểu tượng cho sự may mắn , sự phát tài , phát lộc và là Cóc chiêu...
Xem nhanh
Tam Cóc Chấn Bình Gỗ Hương

Xem nhanh

Tam Cóc Chấn Bình Gỗ Hương

Mã SP: TC040701
3.390.000₫
Tam Cóc Chấn Bình Gỗ Hương Tượng Cóc Chấn Bình biểu tượng cho sự may mắn , sự phát tài , phát lộc và là Cóc chiêu...
Xem nhanh
Hoa Mai Gỗ Trắc

Xem nhanh

Hoa Mai Gỗ Trắc

Mã SP: HM240605
750.000₫
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 35cm x ngang 15cm x sâu 9cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh
Hoa Mai Gỗ Trắc

Xem nhanh

Hoa Mai Gỗ Trắc

Mã SP: HM240602
950.000₫
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 37cm x ngang 12cm x sâu 10cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh
Tượng Đạt Ma Gỗ Hương

Xem nhanh

Tượng Đạt Ma Gỗ Hương

Mã SP: DM240603
4.850.000₫
Chất liệu : Gỗ hương tây nguyên Kích thước : cao 95cm x 36cm x 25cm Tình Trạng : Chất gỗ đặc đẹp sáng mầu,...
Xem nhanh
Tượng Đạt Ma Gỗ Hương

Xem nhanh

Tượng Đạt Ma Gỗ Hương

Mã SP: DM240602
4.750.000₫
Chất liệu : Gỗ hương tây nguyên Kích thước : cao 84cm x 30cm x 23cm Tình Trạng : Chất gỗ đặc đẹp sáng mầu,...
Xem nhanh
Tượng Đạt Ma

Xem nhanh

Tượng Đạt Ma

Mã SP: DM240601
4.850.000₫
Chất liệu : Gỗ hương tây nguyên Kích thước : cao 93cm x 34cm x 23cm Tình Trạng : Chất gỗ đặc đẹp sáng mầu,...
Xem nhanh
Hổ Gỗ Hương

Xem nhanh

Hổ Gỗ Hương

Mã SP: TH240601
2.900.000₫
Chất liệu : Gỗ hương tây nguyên Kích thước : cao 37cm x 79cm x 23cm Tình Trạng : Chất gỗ đặc đẹp sáng mầu,...
Xem nhanh
Tượng Đạt Ma Gỗ Trắc

Xem nhanh

Tượng Đạt Ma Gỗ Trắc

Mã SP: DM240604
2.600.000₫
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 47cm x ngang 29cm x sâu 28cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh
Cầu như ý gỗ trắc

Xem nhanh

Cầu như ý gỗ trắc

Mã SP: NY240601
2.300.000₫
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 48cm x ngang 12cm x sâu 12cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh
Thìềm Thừ Gỗ Trắc

Xem nhanh

Thìềm Thừ Gỗ Trắc

Mã SP: TT190601
950.000₫
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 11cm x ngang 26cm x sâu 17cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh

Chim Trĩ Gỗ Trắc

Mã SP: CT190601
Đã bán
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 60cm x ngang 45cm x sâu 16cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh