Lộc Bình

Bình chum gỗ nu nghiến

Mã SP: LB181201
Đã bán
Bình Chum Chất liệu : gỗ nu nghiến kích thước : cao 40cm x 23cm Tình trạng : chất gỗ đẹp nguyên Khối...
Xem nhanh

Lộc Bình Gỗ Hương

Mã SP: LB200401
Đã bán
Tượng gỗ mộc xưa chuyên sản xuất các loại bình gỗ hương đỏ nam phi nhiều mẫu mã kiểu dáng độc đáo , được làm từ loại cây gỗ...
Xem nhanh

Lộc bình gỗ cẩm vàng nam phi

Mã SP: LB200402
Đã bán
Tượng gỗ mộc xưa chuyên sản xuất các loại bình gỗ hương đỏ nam phi nhiều mẫu mã kiểu dáng độc đáo , được làm từ loại cây gỗ...
Xem nhanh

Bình chum nu nghiến

Mã SP: BN290302
Đã bán
Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 22 x 14cm Tình trạng : chất gỗ đặc đẹp nhiều nu , hàng đã...
Xem nhanh

Bình phú quý gỗ nu nghiến

Mã SP: BN130203
Đã bán
Bình phú qúy gỗ được làm từ loại gỗ ngọc nghiến quý hiếm có nhiều nu hoa quý hiếm được hình thành hằng trăm năm trong rừng núi tây...
Xem nhanh

Bình phú quý gỗ nu nghiến

Mã SP: BN130202
Đã bán
Bình phú qúy gỗ được làm từ loại gỗ ngọc nghiến quý hiếm có nhiều nu hoa quý hiếm được hình thành hằng trăm năm trong rừng núi tây...
Xem nhanh

Cặp bình chum phú quý

Mã SP: BN130204
Đã bán
Bình chum phú quý gỗ được làm từ loại gỗ ngọc nghiến quý hiếm có nhiều nu hoa quý hiếm được hình thành hằng trăm năm trong rừng núi...
Xem nhanh

Bình phú quý gỗ nu nghiến

Mã SP: BN290301
Đã bán
Chất liệu : gỗ nu nghiến Kích thước : cao 24 x 35cm Tình trạng : chất gỗ đặc đẹp nhiều nu , hàng đã...
Xem nhanh

bình chóe gỗ nu nghiến

Mã SP: BN080302
Đã bán
Bình chóe phú qúy gỗ được làm từ loại gỗ ngọc nghiến quý hiếm có nhiều nu hoa quý hiếm được hình thành hằng trăm năm trong rừng núi...
Xem nhanh

Bình chum gỗ nu nghiến

Mã SP: BN080301
Đã bán
Bình chum phú qúy gỗ được làm từ loại gỗ ngọc nghiến quý hiếm có nhiều nu hoa quý hiếm được hình thành hằng trăm năm...
Xem nhanh

Cặp bình chum phú quý

Mã SP: BN130205
Đã bán
Bình chum phú qúy gỗ được làm từ loại gỗ ngọc nghiến quý hiếm có nhiều nu hoa quý hiếm được hình thành hằng trăm năm trong rừng núi...
Xem nhanh

Bình phú quý gỗ nu nghiến

Mã SP: BN130201
Đã bán
Bình phú qúy gỗ được làm từ loại gỗ ngọc nghiến quý hiếm có nhiều nu hoa quý hiếm được hình thành hằng trăm năm trong rừng núi tây...
Xem nhanh