Các loại gỗ

Gía trị của gỗ trắc

Admin
05/05/2018

Gỗ trắc hay gọi là cẩm lai nam bộ, gồm 3 loại trắc đẹn , đỏ và vàng .là loại gỗ quý hiếm thuộc cây thân gỗ lớn , gỗ rất cứng , nặng , thớ gỗ mịn ,gỗ...

Đọc tiếp

Gỗ Nu

Admin
05/05/2018

Theo định nghĩa của từ điển tiếng Việt thì Nu là gỗ có vân xoăn đẹp ở bướu to của một số cây gỗ quý, dùng làm tượng, làm bàn nghế, đồ mỹ nghệ.Nu còn có những cách gọi khác...

Đọc tiếp