Bình Tiện

Cặp bình chum phú quý

Xem nhanh

Cặp bình chum phú quý

Mã SP: BN130205
1.200.000₫
Bình chum phú qúy gỗ được làm từ loại gỗ ngọc nghiến quý hiếm có nhiều nu hoa quý hiếm được hình thành hằng trăm năm trong rừng núi...
Xem nhanh
Cặp bình chum phú quý

Xem nhanh

Cặp bình chum phú quý

Mã SP: BN130204
1.200.000₫
Bình chum phú quý gỗ được làm từ loại gỗ ngọc nghiến quý hiếm có nhiều nu hoa quý hiếm được hình thành hằng trăm năm trong rừng núi...
Xem nhanh
Bình phú quý gỗ nu nghiến

Xem nhanh

Bình phú quý gỗ nu nghiến

Mã SP: BN130203
1.500.000₫
Bình phú qúy gỗ được làm từ loại gỗ ngọc nghiến quý hiếm có nhiều nu hoa quý hiếm được hình thành hằng trăm năm trong rừng núi tây...
Xem nhanh
Bình phú quý gỗ nu nghiến

Xem nhanh

Bình phú quý gỗ nu nghiến

Mã SP: BN130202
1.500.000₫
Bình phú qúy gỗ được làm từ loại gỗ ngọc nghiến quý hiếm có nhiều nu hoa quý hiếm được hình thành hằng trăm năm trong rừng núi tây...
Xem nhanh
Bình phú quý gỗ nu nghiến

Xem nhanh

Bình phú quý gỗ nu nghiến

Mã SP: BN130201
1.500.000₫
Bình phú qúy gỗ được làm từ loại gỗ ngọc nghiến quý hiếm có nhiều nu hoa quý hiếm được hình thành hằng trăm năm trong rừng núi tây...
Xem nhanh

Bình phú quý gỗ nu nghiến

Mã SP: BN150801
Đã bán
Chế tác từ loại gỗ nu nghiến độc đáo nhiều nu . Kích thước : cao 15cm x 23cm .
Xem nhanh

Bình gỗ nu hương

Mã SP: BC090501
Đã bán
Xem nhanh

Bình gỗ nu nghiến

Mã SP: BN090501
Đã bán
Xem nhanh