Bình hoa gỗ nghệ thuật

Hoa Mai Gỗ Trắc

Xem nhanh

Hoa Mai Gỗ Trắc

Mã SP: HM240607
550.000₫
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 27cm x ngang 15cm x sâu 9cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh
Hoa Mai Gỗ Trắc

Xem nhanh

Hoa Mai Gỗ Trắc

Mã SP: HM240606
750.000₫
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 33cm x ngang 13cm x sâu 8cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh
Hoa Mai Gỗ Trắc

Xem nhanh

Hoa Mai Gỗ Trắc

Mã SP: HM240605
750.000₫
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 35cm x ngang 15cm x sâu 9cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh
Hoa Mai Gỗ Trắc

Xem nhanh

Hoa Mai Gỗ Trắc

Mã SP: HM240603
950.000₫
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 35cm x ngang 20cm x sâu 9cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh
Hoa Mai Gỗ Trắc

Xem nhanh

Hoa Mai Gỗ Trắc

Mã SP: HM24060
900.000₫
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 38cm x ngang 11cm x sâu 10cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh
Hoa Mai Gỗ Trắc

Xem nhanh

Hoa Mai Gỗ Trắc

Mã SP: HM240602
950.000₫
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 37cm x ngang 12cm x sâu 10cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh
Hoa  Mai Gỗ Trắc

Xem nhanh

Hoa Mai Gỗ Trắc

Mã SP: HM240601
1.100.000₫
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 21cm x ngang 24cm x sâu 16cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh
Cầu như ý gỗ trắc

Xem nhanh

Cầu như ý gỗ trắc

Mã SP: NY240601
2.300.000₫
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 48cm x ngang 12cm x sâu 12cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh

Hoa Mai Gỗ Trắc

Mã SP: HM190601
Đã bán
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 35cm x ngang 25cm x sâu 17cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh

Hoa Lan Gỗ Trắc

Mã SP: HL160501
Đã bán
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 63cm x ngang 45cm x sâu 28cm Tình trạng : chất gỗ đẹp già...
Xem nhanh

Hoa Mai Gỗ Trắc

Mã SP: HM160501
Đã bán
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 76cm x ngang 40cm x sâu 30cm Tình trạng : chất gỗ đẹp...
Xem nhanh

Hoa Phù Dung Trĩ Gỗ Trắc

Mã SP: PD160501
Đã bán
Chất liệu : gỗ trắc đỏ đen Tây Nguyên kích thước : cao 33cm x ngang 52cm x sâu 30cm Tình trạng : chất gỗ đẹp,...
Xem nhanh